اهم فعالیت انجمن از فروردین ماه تا اسفند ۹۴

anjoman

اهم فعالیت و آمار انجمن شهرستان بندر ماهشهر از تاریخ   ۱/۱/۱۳۹۴  تا تاریخ  ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
تعدادبیماران کمکهای دریافتی به ریال کمکهای پرداختی به ریال کمکهای جنسی به مبلغ   ۵۰۰/۹۱۶/۵۱ ریال
پیوندی دیالیز گوشت مرغ برنج روغن شکر رب گوجه سویا ماکارونی
۱۱۶ ۱۱۹ ۰۰۰/۷۲۹/۳۸۲ ۰۰۰/۶۲۰/۸۰ ۱۰  بسته ۲۰ عدد ۱۷۸ کیلو ۴۶۷ لیتر ۹۳۴کیلو ۴۶۷ عدد ۴۶۷ بسته ۴۶۷  بسته
خلاصه کارهای انجام شده
هزینه آزمایشگاهها

به ریال

اهداء عضو پس از مرگ معرفی به بانک معرفی به کمیته امداد ماهشهر و بندر امام
۹۰۰/۸۹۰/۶۰ ۱۰ نفر —— ۱۲۰ نفر
———- ——
  • معرفی ۲۰ بیمار همراه با دهنده به انتقال خون اهواز جهت انجام آزمایش بافت .
  • دیدار با خانواده مر حومه رقیه آلبوغبیش کودک سه ساله که بر اثر مرگ مغزی اعضاء بدن او را اهدا نمودند  همراه با شهردار ورییس شورا، اعضاء محترم شورا، روابط عمومی شهرداری شهرستان  ، اهداء لوح تقدیر و اهداء مبلغی به خانواده مرحومه .
  • تغییر نام کوچه محل سکونت مرحومه جهت تشویق خانواده از ابوذر شمالی به نام مرحومه رقیه آلبوغبیش.
  • پیگیری از طریق شرکت پتروشیمی نوید زر شیمی (حاج آقا مطهری ) و اهداء مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال جهت پیوند بیمار نادر طیبی.
  • پیگیری از طریق شرکت پتروشیمی امیر کبیر و اهداء مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ میلیون ریال جهت پیوند بیمار علی خلفی .
  • معرفی ۱۲ نفر به سازمان برق جهت نیم بها شدن برق مصرفی.
  • اهداء نوشت افزار به فرزندان محصل بیماران دیالیزی هر کدام به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال ، جمعاٌ به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱۷ ریال .
  • اهداء نوشت افزار به فرزندان محصل بیماران دیالیزی هر کدام به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال ،جمعا به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱۵ ریال.
  • اهداء یک دستگاه یخچال ۱۴ فوت و یک دستگاه تلویزیون ۴۹ اینچ ال جی به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۶ ریال از طرف شرکت هگمتانه ابوذر به انجمن .

                                                                       

                                                                        

         

 

مطالب مرتبط