عکس خانه مرحوم عبداللهی بیمار دیالیزی

ساخت منزل بیمار دیالیزی آقای عبداللهی توسط انجمن با کمک کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بندر ماهشهر دراردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱

 MarhumAbdolahi

مطالب مرتبط