تماس با ما

نشانی دفتر مرکزی :

آدرس : خوزستان شهرستان بندر ماهشهر بلوار شهدای جهاد خیابان پیوند پشت اداره گاز
تلفن : ۰۶۱۵۲۳۳۵۳۳۰ – ۰۶۱۵۲۳۳۵۴۴۵ – ۰۶۱۵۲۳۲۱۶۱۶
صندوق پستی : ۵۳۹
شماره حساب بانک صادرات : ۰۱۰۲۵۴۳۰۹۰۰۰
شماره کارت بانک صادرات : ۶۰۳۷۶۹۱۱۹۹۵۰۷۵۰۰
map

لیست اسامی اهدا عضو پس از مرگ در شهرستان بندر ماهشهر

۱- مرحوم دانیال چارسایی شهرستان بندر ماهشهر
۲- مرحوم محمد حسین اکبر غالب در شهرستان هندیجان
۳- مرحومه مولود زکی زاده شهر بندرامام خمینی (ره)
۴- مرحومه رقیه آلبوغبیش ۳ ساله شهرستان بندر ماهشهر
۵- مرحوم محمدرضا قنواتی شهرستان بندر ماهشهر
۶- مرحوم سجاد لارینجی شهر بندر امام خمینی (ره)

 

اقدامات انجام شده از طرف انجمن کلیوی شهرستان بندر ماهشهر

۱- اهدا لوح تقدیر به خانواده ها
۲- در شهرستان بندر ماهشهر با هماهنگی شهردار وشورای شهر وروابط عمومی شهرداری کوچه های محل سکونت خانواده چاروسایی و رقیه آلبوغبیش به نام اهدا کننده گان تغییر یافت .