همکاران انجمن در ادرات و شرکتها
حاج احمد قنواتیان حاج علی اکبر درویشی اقای مهندس رحمان ابو علی اقای مهندس عزیز حقیقت اقای فرهاد هدایتی آقای احمد احمدی حاج رحمان کوزه ساز اقای مهندس صیفوری
بیشتر بخوانید

حامیان انجمن
حمل ونقل هگمتانه حاج ابوذر طاهروند پتروشیمی رجال حاج آقا محمد رضا قنواتی آقای شریف مظلونی آقای سید مندنی موسوی شرکت طیف کار ماهشهر آقای سعید توکل حاج آقا نیکبین حاج آقا ج...
بیشتر بخوانید

اهم فعالیت انجمن از فروردین ماه تا اسفند ۹۴
اهم فعالیت و آمار انجمن شهرستان بندر ماهشهر از تاریخ   ۱/۱/۱۳۹۴  تا تاریخ  ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تعدادبیماران کمکهای دریافتی به ریال کمکهای پرداختی به ریال کمکهای جنسی به مبلغ   ۵۰۰...
بیشتر بخوانید

دیالیز چیست؟
کلیه ها مسئول تصفیه کردن مواد زائد از خون هستند. دیالیز عملیاتی است که جایگزینی برای بسیاری از وظائف و مسئولیت های طبیعی کلیه ها می باشد. دیالیز به افراد این امکان را می...
بیشتر بخوانید

کلیه ها چگونه کار می کنند؟
هر فرد در بدن خود دو کلیه به اندازه مشت فرد بزرگسال دارد که در دو طرف ستون مهره ها و در قسمت زیرین قفسه سینه در پشت قرار دارند، اگر چه کلیه ها کوچکند ولی وظایفی پیچیده و...
بیشتر بخوانید